Welcome to ED (Dari)

بهED  خوش آمدید

Wanju wanju, nidja

ما مردم وادجوک طایفۀ نونگار را که متولیان سنتی سرزمینی هستند که ما در آن کار می کنیم قدردانی می کنیم و به بزرگان گذشته و حال احترام می گذاریم.

 شفاخانۀ اطفال پرث PCH نیز نامیده می شود. بخش عاجلED  نیز نامیده می شود.

ما اینجا هستیم تا به طفل شما کمک کنیم مراقبت های مورد نیاز خود را دریافت کند.

.ما از اطفال 15 ساله یا کمتر در شرایط اضطراری طبی یا صحت روانی مراقبت می کنیم. این خدمات برای شهروندان یا ساکنین استرالیا رایگان است

این می تواند تا سن 18 سالگی تمدید شود، اگر آنها یک وضعیت طبی موجود از قبل داشته باشند که هنوز در PCH تحت مراقبت قرار می گیرند و برای شرایط مشابه به ED مراجعه می کنند.

Request an interpreter_Dari language

اگر انگلیسی نمی فهمیداز ترجمان شفاهی درخواست کنید یا به شما کمک کند با ما صحبت کنید. این خدمات رایگان است.

اوقات انتظار

بخش عاجل با تعداد زیادی از اطفال مریض که منتظر معاینه شدن هستند، می تواند مشغول باشد. مریض ترین اطفال ابتدا دیده می شوند. اگر با امبولانس برسید ، ترتیب و زمان انتظار یکسان است می توانید حداکثر زمان انتظار فعلی را روی اسکرین های اتاق انتظار بررسی کنید.

لطفاً به ما بگویید که آیا پلان دارید قبل از تداوی طفل تان، ترک کنید.

در شعبه عاجل چه اتفاق می افتد

What happens in ED - Triage

تعین درجۀ عاجل بودن

تعین درجۀ عاجل بودن به کارکنان کمک می کند تصمیم بگیرند که طفل شما چقدر سریع باید توسط داکتر دیده شود. آنها طفل شما را چک می کنند و از شما سوالات پرسان می کنند.

Entering the ED

داخل شدن به شعبه عاجل

سپس شما و طفل تان به داخل شعبه عاجل به یک اتاقک یا اتاق انتظار میروید یک کارمند چند سوال از شما می پرسد قبل از معاینۀ داکتر ممکن است منتظر بمانید لطفاً اگر نگران بدتر شدن طفل تان هستید به ما اطلاع دهید.

در حالی که منتظر هستید، اگر می توانید، به جواب های خود به سوالات ذیل فکر کنید.

چرا طفل شما امروز به شفاخانه آمده است؟

 • چقدر وقت می شود مریض است؟ به نظرتان دلیل اش چه است؟ آیا قبلاً این مشکل را داشت؟
 • آیا درد می کشد؟
 • آیا چیزی می خورد/ چیزی می نوشد/ به تشناب می رود؟
 • آیا برای این مشکل به داکتر دیگری مراجعه کرده اید؟
 • آیا شخص دیگری به شما گفته است که به ED بیایید؟
 • آیا قبل از ورود به آزمایش یا ایکسری انجام شده است؟ ED

سابقه صحی طفل شما چیست؟

 • آیا در حال حاضر او تحت مراقبت یک فرد مسلکی صحی است؟ ( این شامل صحت روانی می شود)
 • در حال حاضر چه وضعیت صحی یا مریضی دیگری دارد؟ (برای نوزادان، کارکنان ممکن است در مورد ولادت سوال کنند)
 • وی قبلاً چه وضعیت های صحی،مریضی ها یا جراحی های داشته است؟
 • آیا واکسین های آنها آپدیت است؟
 • آیا سابقه خانوادگی وضعیت صحی یا مریضی وجود دارد که بخواهید با ما در میان بگذارید؟

طفل شما چه دواهای مصرف می کند؟

 • او در چند روز گذشته کدام دواها (از جمله آنتی بیوتیک ها) مصرف کرده اند؟
 • نام دوا، دوز آن چیستو چند بار آن را مصرف می کند؟
 • طفل شما امروز چه مکمل‌ها، ویتامین‌ها یا دواهای گیاهی را مصرف کرده یا به طور منظم مصرف می‌کند؟
 • آیا اخیراً مصرف هیچ دوای را قطع کرده است؟

طفل شما کدام حساسیت ها را دارد؟

 • این شامل واکنش به غذا، دوا، نیش حشرات ، و موادی مانند لاتکس یا پانسمان است (این ها می تواند تثبیت شده باشد یا به آنها مشکوک بود)

آیا چیز دیگری وجود دارد که فکر می کنید باید بدانیم؟

 • آیا طفل شما در ارتباط با مراقبت‌های صحی یا تداوی اش آسیب دیده است؟
 • آیا شما یا طفل تان نیازهای فرهنگی، اجتماعی، زبانی، خانوادگی یا رفتاری دارید؟
 • آخرین باری که طفل شما چیزی برای خوردن یا نوشیدن داشت چه زمانی بود؟

What happens in ED - Seen by the nurse or doctor

معاینه شدن توسط نرس یا داکتر

آنها سوالاتی می پرسند و طفل شما را چک می کنند تا بفهمند مشکل چیست؟

می توانید بخواهید که دور از طفل تان با داکتر صحبت کنید.

نوجوانان می توانند بخواهند به دور از والدین خود با داکتر/نرس صحبت کنند.

What happens in ED - Talk with your nurse or doctor

صحبت کردن با نرس یا داکتر

داکتر یا نرس توضیح خواهند داد که مشکل چیست و طفل شما به چه چیزی نیاز دارد.

هر وقت می توانید از ما سوالات پرسان کنید.

What happens in ED - Tests and treatment

تست ها و تداوی

ممکن است طفل شما به تست خون، ایکسری یا بعضی تست های دیگر نیاز داشته باشد تا فهمیده شود مشکل چیست او همچنین ممکن است در زمانی که در بخش عاجل است تحت تداوی قرار گیرد ممکن است لازم باشد منتظر نتایج تست باشید یا ببینید طفل تان چگونه به تداوی جواب می دهد. 

What happens in ED - Wait to leave or stay for more treatment

خانه رفتن یا بستر شدن در شفاخانه

بسته به وضعیت فرزندتان، می‌توانید به خانه بروید، مدت بیشتری بمانید تا داکتر تان بتواند فرزندتان را تحت نظر بگیرد یا در شفاخانه بستری شود.

خانه رفتن

هنگامی که طفل شما آماده رفتن به خانه است، داکتر یا نرس معلومات را در مورد کارهایی که باید برای مراقبت از طفل خود انجام دهید به شما می دهد که ممکن است شامل یک ورقه معلوماتی در مورد وضعیت طفل شما و نامه ای برای داکتر محلی شما باشد. اگر شما یا طفل تان نیاز به تصدیق صحی دارید، لطفاً قبل از خروج به داکتر یا نرس خود اطلاع دهید. اگر هر سوال دارید می توانید پرسان کنید. 

وقتی در خانه هستید، لطفاً هر هدایات را که داکتر به شما داده است، دنبال کنید اگر نگران هستید که طفل تان بهتر نمی شود، می توانید:

 • به داکتر محلی خود مراجعه کنید
 • با Health Direct با شماره 222 022 1800 تماس بگیرید
 • مراجعه کنید به GP Urgent Care Clinic
 • اگر وضعیت عاجل است لطفاً برای یيک امبولانس با شماره 000 به تماس شوید یا دوباره به بخش عاجل مراجعه کنید

بستری شدن در شفاخانه

طفل شما ممکن است برای تست های بیشتر و/یا تداوی تحت تیم عاجل یا داکتر متخصص در شفاخانه بستری شود. هدف ما ارایه مراقبت های نزدیک به خانه شما است، بنابراین ممکن است فرزند شما را برای درمان به بخش اطفال در شفاخانه محلی شما منتقل کنیم یا پرستاران شفاخانه در خانه (HiTH) برای ارائه مراقبت و بررسی فرزندتان به شما مراجعه کنند.

 اگر ضرورت دارید در شفاخانۀ اطفال پرث بمانید، ممکن است به بخش اقامت کوتاه مدت عاجل ما (ESSU) یا بخش شفاخانه منتقل شوید.


اگر فرزند شما در
ESSU پذیرفته شود، تحت مراقبت تیم عاجل باقی خواهد ماند. اگر طفل شما نیاز به تداوی یا جراحی بیشتری داشته باشد، در بخش شفاخانه بستری خواهد شد.

با تیم مراقبت صحی خود ملاقات کنید

افراد زیادی هستند که به مراقبت از طفل شما کمک می کنند.

Meet your treating team (Dari language)

 

Aboriginal Flag

ما یک کارمند صحی بومی داریم که بیشتر روزهای هفته در دسترس است و به ارایه مراقبت در ED کمک می کند. اگر علاقه مندید او را ببینید لطفا بخواهید.

اگر فکر می کنید طفل شما درد دارد

لطفاً با یک نرس صحبت کنید که طفل شما را ارزیابی کند و ترتیب مسکن درد مناسب را بدهد.

آیا تشویش دارید که وضعیت طفل شما وخیم است؟ ما می خواهیم بدانیم

اگر طفل شما مریض تر به نظر می رسد یا رفتار غیرعادی دارد، فوراً به ما بگویید. شما وضعیت طفل تان را بهتر میدانید ما به شما گوش می کنیم.

Aishwarya's CARE Call logo

Aishwarya's CARE Call instruction (Dari language)

اگر انگلیسی شما محدود است، "اتاق انتظار اضطراری" یا شماره اتاق خود را بگویید.

این تسهیلات در کجا هستند...

تنشاب ها

 • یک توالت قابل دسترس در داخل ED، در سمت چپ ورودی قرار دارد
 • به سمت پشت ED، در کنار اتاق انتظار Pod C، پشت منطقه برای نوشیدنی ها

لطفاً علایم را دنبال کنید یا اگر مطمین نیستید از یکی از کارکنان بپرسید.

اتاقفرزند داری

 •  یک میزتبدیلی لباس و پوشک طفل در داخل ED، در کنار توالت قابل دسترس، پشت پرده آبی قرار دارد
 •  میز تبدیلی دوم در یکی از حمام های نزدیک Pod C است

نل آب نوشیدنی

آب در منطقأ نوشیدنی در نزدیکی منطقه انتظار Pod C موجود است.

مواد غذایی و نوشیدنی

 • امکانات رایگان چای و قهوه در منطقأ نوشیدنی ها در داخل ED در نزدیکی منطقه انتظار Pod C قرار دارد
 • ماشین‌های فروش غذای سبک سردستی و نوشیدنی‌ها در خارج از ED در نزدیکی لفت سبز قرار دارند
 • Little Lion Cafe نزدیک ورودی اصلی درطبقه همکف زمین است
 • The Food Hall در طبقه 1 واقع شده است که از طریق لفت های گلابی یا زینه های خارج از کافه Little Lion Cafe در درطبقه همکف زمین قابل دسترسی است
 • small convenience storeدر طبقه همکف پارکینگ چند طبقه ای QEII قرار دارد و از دوشنبه تا شنبه از 7 صبح تا 8 شب باز است.

تلفون های عمومی با پول

در خارج از ED در راهرویی که ED را به شفاخانه وصل می کند، واقع است.

ماشین های خودپرداخت/ ATM

 در خارج از ED در راهرویی که ED را به شفاخانه وصل می کند، واقع است.

مصؤنیت و امنیت

مصؤنیت و امنیت شما برای ما اهمیت زیادی دارد.

اگر رفتاری را مشاهده کردید که نگران آن هستید یا فکر می‌کنید ممکن است بر امنیت شما یا فرزندتان تأثیر بگذارد، لطفاً با یکی از کارکنان یا امنیت PCH در 6456 3003 فورا تماس بگیرید.

 عدم تحمل بدرفتاری

برای اطمینان از مصؤنیت همه، ما پالیسی عدم تحمل بدرفتاری و تعرض داریم. 

از هرکسی که به صورت فیزیکی یا شفاهی بدزبان یا پرخاشگر باشد خواسته می شود فوراً محل را ترک کند و در صورت لزوم با نیروهای امنیتی تماس گرفته می شود. 

عکس یا ویدیو گرفتن

برای حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن مریضان، خانواده‌ها، مراقبین و کارکنان لطفا تا زمانی که درPCH هستید عکس و ویدیو نگیرید.

تمجید و شکایات

نظر شما، چه مثبت و چه منفی، به ما کمک می کند خدمات بهتری به شما و طفل تان ارایه کنیم.

پس از بازدید از ED، پیامکی برای شما ارسال می‌شود تا از طریق نظرسنجی MyVisit نظر شما را بپرسیم. لطفاً این سروی کوتاه را تکمیل کنید تا ما را از تجربه خود مطلع کنید. همچنین می توانید به ما یک تمجید یا شکایت از طریق ویب سایت ما بگذارید.

Download this information

به ED خوش آمدید